Naturvejlederuddannelsen kommer til Djursland

20. april 2024
Naturvejlederuddannelsen kommer til Djursland
Fra 2024 findes Naturvejlederuddannelsen både på Skovskolen i Nødebo og på Djursland

Sidste år åbnede Skovskolen dørene for Naturvejlederuddannelsen i Nødebo på Sjælland, og lige siden er tilmeldingerne strømmet ind. “Vi oprettede dobbelte hold, men havde alligevel venteliste. Derfor glæder vi os over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har meldt ud, at vi nu også kan udbyde uddannelsen i Jylland. Det er et vigtigt skridt mod mere naturdannelse i Danmark,” fortæller Rasmus Kjær, der er forstander på Skovskolen.

”Efter første år med Naturvejlederuddannelsen stod det klart, at kun 6 % af de studerende var bosiddende i Jylland. Det er et problem, da forståelsen og respekten for naturen og det vi kan bruge den til, sjældent har været vigtigere. Kommende generationer skal have et tættere forhold til naturen, hvis vi konkret vil tage fat om skovens og naturens rolle i arbejdet med klima, klimatilpasning og biodiversitet,” siger Skovskolens forstander Rasmus Kjær.

Han tilføjer: “Naturdannelsen skal helt ud i børnehaver, SFO’er, skoler og gymnasier. Det er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal bevæge os mod et grønnere og mere bæredygtigt samfund.”

Rasmus Kjær lægger også vægt på, at naturvejledere i og uden for skoler og dagsinstitutioner spiller en vigtig rolle for børn og unges trivsel; 

”Selv uden blikket rettet mod klima- og miljøudfordringer vil et målrettet arbejde med naturvejledning have både dannelses- og trivselsmæssig værdi. For det første giver ophold i naturen os mulighed for at beskæftige os og føle os forbundet med noget, der er større end os selv. Vi har brug for den ro og nærvær, som er forbundet med naturoplevelser. Det er et nødvendigt alternativ til den selvforglemmelse, som skærmen tilbyder. Denne naturforbundet ro er naturvejledere også med til at skabe.”

I Norddjurs Kommune er der også glæde over, at naturvejledere nu kan uddanne sig på Skovskolen i Auning. 
”Det er glædeligt, at Skovskolen på Djursland er i stand til at tiltrække endnu en uddannelse – denne gang uddannelsen som naturvejleder. Det er ikke bare godt for Skovskolen, de studerende og kommende studerende. Det er positivt for Norddjurs Kommune som helhed. Det understreger og udbygger vores styrkeposition i forhold til de grønne uddannelser,” siger borgmester Kasper Bjerregaard.

Borgmesteren glæder sig til det fortsatte samarbejde med Skovskolen, som han opfatter som en afgørende brik for den grønne omstilling: 
”Skovskolen er kendt for et stærkt uddannelsesmiljø og er drivkraft for en grøn omstilling. Vi samarbejder allerede inden for en række områder, og vi bakker selvfølgelig også op i fremtiden, så vi kan udvikle skoverhvervet og de grønne uddannelser.”