Energistyrelsen sætter anden offentlighedsfase af planen for havvindmølleparkerne Kattegat og Kriegers Flak II i gang

1. maj 2024
Energistyrelsen sætter anden offentlighedsfase af planen for havvindmølleparkerne Kattegat og Kriegers Flak II i gang

Energistyrelsen igangsætter anden offentlighedsfase og åbner for kommentering af udkast til plan for Kattegat og Kriegers Flak II og den tilhørende miljørapport. Der afholdes borgermøder i Rødvig (Sjælland) den 14. maj og i Grenå (Jylland) den 16. maj 2024.

Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de to kommende havvindmølleparker med tilhørende anlæg på land til at kommentere udkast til plan for Kattegat og Kriegers Flak II og den dertilhørende miljørapport og stille spørgsmål.

Høringen løber over en periode på otte uger – fra onsdag den 1. maj til onsdag den 26. juni 2024.

Havvindmølleparkerne Kattegat og Kriegers Flak II er blandt de i alt seks store havvindmølleparker, som Energistyrelsen har sendt i udbud den 22. april 2024.

Kattegat og Kriegers Flak II vil til sammen som minimum producere strøm til, hvad der svarer til mindst to millioner husstandes elforbrug. Begge steder gives der mulighed for såkaldt overplanting, så der kan opstilles endnu mere havvind til eksempelvis produktion af Power-to-X.

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøder på Sjælland og i Jylland, hvor miljørapportens resultater vil blive præsenteret:

 • Sjælland: tirsdag den 14. maj 2024 fra kl 16:30-18:30 på Rødvig Kro og Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig, Stevns. Der vil være oplæg kl. 17:00, med fokus på Kriegers Flak II.
 • Jylland: torsdag den 16. maj 2024 fra kl 16:30-18:30 på Kysthotellet Djursland, Kystvej 26, 8500 Grenå. Der vil være oplæg kl. 17:00 med fokus på Kattegat.

Tilmeldingen til borgermødet sker via følgende links:

Du kan læse det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv. på følgende to sider:

Den videre proces for havvindmølleparkerne

Efter høringen vil Energistyrelsen gennemgå høringssvarene og opdatere planen, hvis det er nødvendigt. Herefter udarbejder Energistyrelsen en sammenfattende redegørelse, der vil blive offentliggjort sammen med den endelige plan.

I forbindelse med de konkrete projekter på hhv. land og hav skal der gennemføres miljøkonsekvensvurdering af projekterne. Her skal de væsentlige miljøpåvirkninger belyses og offentligheden inddrages, før der kan gives etableringstilladelse.

Det endelige udbudsmateriale for havvindmølleparkerne er offentliggjort den 22. april 2024 med budfrist den 1. april 2025.

Fakta om Kattegat

 • Miljøvurderingen af planen for Kattegat belyser den mulige miljøpåvirkning af et antal havvindmøller svarende til mellem 1.000 og 2.460 MW i hele området. Havvindmølleparkens kapacitet afhænger af koncessionsvinderens konkrete projekt.
 • Kattegat består af et areal på ca. 122 km2 i den danske Eksklusive Økonomiske Zone af Kattegat.
 • Havvindmølleparken forventes at være i fuld drift senest ved udgangen af 2030.
 • Havvindmøllerne placeres i Kattegat ca. 27 km fra Anholt, ca. 15 km fra Djursland og ca. 25 km fra kysten i Odsherred Kommune, Nordvestsjælland.
 • Havvindmølleparken forventes tilsluttet det kollektive net i Trige, Jylland.
 • Miljøvurdering af planen belyser på et overordnet niveau muligheden for at etablere tilstødende innovationsanlæg, herunder PtX-anlæg i forbindelse med havvindmølleparken.
 • De konkrete projekter på både havet og land vil fortsat kræve miljøkonsekvensvurdering, og deraf en etableringstilladelse (§25-tilladelse).
 • Koncessionsvinderen af udbuddet etablerer både havvindmølle- og landanlægsprojekterne op til nettilslutningspunktet.

Fakta om Kriegers Flak II

 • Miljøvurderingen af planen for Kriegers Flak II belyser den mulige miljøpåvirkning af et antal havvindmøller svarende til mellem 1.000 og 3.450 MW i hele området. Havvindmølleparkens kapacitet afhænger af koncessionsvinderens konkrete projekt.
 • Kriegers Flak II består af et areal på ca. 173 km2 i den danske Eksklusive Økonomiske Zone af Østersøen.
 • Havvindmølleparken forventes at kunne være i fuld drift senest ved udgangen af 2030.
 • Havvindmøller i den nordlige del af Kriegers Flak II vil skulle placeres ca. 15 km fra Rødvig ved Østsjælland og ca. 15 km fra Møn. Havvindmøller i den sydlige del af Kriegers Flak II vil skulle placeres ca. 15 km fra Møn.
 • Havvindmølleparken forventes tilsluttet det kollektive net via Sydøstsjælland.
 • Miljøvurderingen af planen belyser på et overordnet niveau muligheden for at etablere tilstødende innovationsanlæg, herunder PtX-anlæg i forbindelse med havvindmølleparken.
 • De konkrete projekter på både havet og land vil fortsat kræve miljøkonsekvensvurdering, og deraf en etableringstilladelse (§25-tilladelse).
 • Koncessionsvinderen af udbuddet etablerer både havvindmølle- og landanlægsprojekterne op til nettilslutningspunktet.

Kontakt

Specialkonsulent, Randi Lucie Aliaga (rla@ens.dk), (+45) 33 92 78 35

Fuldmægtig, Anders Møller Jørgensen (anmj@ens.dk), (+45) 33 95 51 13