Millioner til forbedring af vandkvaliteten i østjyske fjorde

9. maj 2024
Millioner til forbedring af vandkvaliteten i østjyske fjorde

Gudenåkomitéen har i samarbejde med en række kommuner i Midt- og Østjylland ansøgt om fire millioner kroner til at forbedre vandmiljøet

Det haster med at gennemføre de nødvendige indsatser for at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord og en række andre fjorde.

Derfor har Gudenåkomitéen i samarbejde med de såkaldte vandoplande Randers Fjord, Djursland, Horsens Fjord og Aarhus Bugt søgt Miljøministeriet om fire millioner kroner til faciliterende indsatser, der på sigt skal forbedre vandmiljøet i de lokale fjorde.

Det er nemlig vigtigt, at der handles, og formand for Gudenåkomitéen, Rune Kristensen, understreger, at der er klarhed over, hvad der skal til.

– Vi ved hvor langt størstedelen af den næringsstofudledning, der er hovedårsagen til den dårlige tilstand i vandmiljøet, kommer fra, og vi kender den samfundsøkonomisk billigste måde at gøre noget ved det. Derfor skal vi sætte turbo på indsatsen med at fjerne kvælstof, for det kan kun gå for langsomt med at forbedre tilstanden i de danske fjorde og kystområder, siger Rune Kristensen.

Vigtigt samarbejde

Gudenåkomitéen arbejder med en samlet plan for Gudenåen og Randers Fjord, hvor flere indsatser samtænkes for at opnå en klimarobust ådal, som også er et kerneområde for friluftsliv med flere naturoplevelser, rent vandmiljø og en ren Randers Fjord. 

En udbygning af samarbejdet om at forbedre vandmiljøet er en vigtig del af det arbejde, og da de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord længe har samarbejdet om vådområde- og lavbundsindsatsen, er det oplagt, at de 4 oplande nu samarbejder om at søge tilskudsmidler til at intensivere indsatsen.

Ikke mindst fordi flere af kommunerne også har arealer i oplandet til Horsens Fjord samt Djursland og Aarhus Bugt, hvilket gør det nemmere for kommunerne at hjælpe hinanden på tværs af vandoplandene.