27 mio. kroner til mere liv i bymidter – også på Djursland

28. maj 2024
27 mio. kroner til mere liv i bymidter – også på Djursland

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter, så nu kan de udvalgte byer gå i gang med de konkrete indsatser i bymidterne. Odder, Ikast og Hornslet er blandt de 14 udvalgte bymidter, der nu kan gå i gang med deres forsøg.

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin siger:

“En levende bymidte er en livsnerve for rigtig mange bysamfund. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu giver noget mere lokal frihed til at lave de løsninger, som giver mening for den enkelte by. Jeg håber at det bliver en stor succes, så vi kan brede det videre ud til hele landet efterfølgende.

Jeg er utrolig glad for, at de 14 kommuner nu kan komme i gang med at
gennemføre deres bymidteprojekter. Jeg glæder mig til at følge de konkrete
indsatser og blive klogere på, hvad der virker godt, når man skal skabe levende og
attraktive bymidter.”

Den nye lov udmønter den politiske aftale “Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra 29. november 2021, hvor 130 mio. kr. blev afsat til en forsøgsordning med frie bymidter. Ordningen, der løber fra 2024-2029, giver mindre og mellemstore byer mulighed for at blive frigjort fra eksisterende regler for at skabe mere liv i bymidten. Et krav er, at der etableres velfærdsfunktioner i bymidten.

Efter en grundig ansøgnings- og udvælgelsesproces er 14 bymidter blevet udvalgt til at deltage i forsøgsordningen og nyde godt af lovfritagelser. Dette inkluderer blandt andet muligheden for at dispensere fra lokalplaners principper, erhverve ejendomme, udleje lokaler til velfærdsformål, yde tilskud til leje af tomme lokaler og uddele adfærdsfremmende gaver til borgere.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024, og der vil blive foretaget evalueringer midtvejs og ved forsøgets afslutning. Disse evalueringer vil kunne danne grundlag for eventuelle permanente lovændringer og sikre, at byernes erfaringer kan komme andre byer til gode.

For Region Midtjylland er der afsat 27 mio. kr. til perioden 2024-2027. Dette inkluderer midler til Syddjurs Kommune, hvor Hornslet bymidte vil få et nyt kulturhus, som skal fungere som samlingssted og kulturelt kraftcenter. Dette initiativ vil uden tvivl bidrage til at skabe et levende og dynamisk bymiljø i Hornslet og resten af Djursland.