Nyt biogasanlæg på Djursland er måske på vej

4. juni 2024
Nyt biogasanlæg på Djursland er måske på vej

Brdr. Thorsen Biogas I/S, BioCirc Group ApS og Nature Energy har tilkendegivet interesse over for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Den 1. juni markerede deadline for udviklere af biogasanlæg til at tilkendegive deres interesse i et fælles biogasanlæg på Djursland. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune kan nu konstatere, at tre udviklere har udvist interesse: Brdr. Thorsen Biogas I/S, BioCirc Group ApS og Nature Energy.

For at behandle og forberede beslutningsgrundlaget for planlægningen af et muligt biogasanlæg er der etableret en projektorganisation på tværs af de to kommuner. Denne organisation står også for dialogen med de tre interesserede udviklere.

Kasper Bjerregaard, borgmester i Norddjurs Kommune, udtaler: “Det er med tilfredshed, jeg noterer mig, at flere kan se potentialet i et fælles biogasanlæg på Djursland. Det er positivt, og vi nu fortsætter på tværs af kommunerne ud ad det udviklingsspor, som vi er blevet enige om.”

Michael Stegger Jensen, borgmester i Syddjurs Kommune, udtaler: “Det er dejligt at se, at der er tre udviklere, som har interesse i at etablere et biogasanlæg på Djursland. Det lover rigtigt positivt for den kommende proces. Jeg ser frem til det fælles borgermøde den 24. juni, hvor alle er velkomne til at møde op og få mere viden om perspektiverne i et fælles biogasanlæg for Djursland.”

De to økonomiudvalg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner bliver nu orienteret om sagen, som beskriver de tre bud fra de mulige udviklere af biogasanlæg. Sagen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i Norddjurs og Byrådet i Syddjurs sidst i juni måned, hvorefter den konkrete dialog med udviklerne kan forventes at begynde.

Borgermøde om biogas

Mandag den 24. juni klokken 17.00-19.00 inviterer Norddjurs og Syddjurs Kommuner til et borgermøde om biogas i Ørum Aktiv Center. Brancheorganisationen Biogas Danmark vil informere om biogas, biogasanlæg og effekterne ved produktion af energi fra biogas. Ingeniørvirksomheden NIRAS vil også være til stede for at fortælle om den kommende proces.

Placeringen og principperne for placering af et kommende biogasanlæg vil ikke blive drøftet på borgermødet.

Yderligere information om borgermødet, herunder tilmelding, vil snart være tilgængelig. Læs mere på norddjurs.dk/biogas.