Europa-Parlamentsvalget 9. juni 2024: Flot Valgdeltagelse i Syddjurs Kommune

10. juni 2024
Europa-Parlamentsvalget 9. juni 2024: Flot Valgdeltagelse i Syddjurs Kommune

Den 9. juni 2024 fandt valget til Europa-Parlamentet sted, og Syddjurs Kommune oplevede en betydelig stemmeprocent blandt vælgerne. Valgdagen forløb roligt og med stor aktivitet ved de forskellige valgsteder i kommunen.

Valgdeltagelse i Ebeltoft Idrætscenter

Ebeltoft Idrætscenter, et af de større valgsteder, startede dagen med 453 brevstemmer kl. 09:00, svarende til 6,28% af de stemmeberettigede. Hen over dagen steg stemmeprocenten, og kl. 20:00 havde 61,46% af de stemmeberettigede afgivet deres stemme. Til sammenligning var stemmeprocenten på samme tidspunkt i 2019 66,91%.

Molsværket og Birkehuset

Molsværket og Birkehuset oplevede også høj valgdeltagelse. I Molsværket var stemmeprocenten ved dagens afslutning 55,80%, mens Birkehuset havde 54,12% af vælgerne stemt. Begge steder så en mindre nedgang i valgdeltagelsen sammenlignet med 2019.

Kolind og Midtdjurs Hallen

I Kolind var valgdeltagelsen høj med 59,36% kl. 20:00, lidt lavere end de 61,66% i 2019. Midtdjurs Hallen havde 51,15% af vælgerne, der deltog, en stigning fra 59,15% i 2019.

Hornslet Hallen og Mørke Idrætscenter

Hornslet Hallen oplevede en imponerende valgdeltagelse på 67,54% ved dagens afslutning, hvilket var en bemærkelsesværdig stigning sammenlignet med tidligere valg. Mørke Idrætscenter så også en god deltagelse med 58,31% af de stemmeberettigede vælgere.

Rønde Idrætscenter

Rønde Idrætscenter oplevede en af de højeste stemmeprocenter med 63,12%, en lille stigning fra 63,59% i 2019.

Samlet Valgdeltagelse

På landsplan var stemmeprocenten i Syddjurs Kommune 59,65%, hvilket er lidt lavere end de 65,81% ved det forrige Europa-Parlamentsvalg i 2019. Den overordnede nedgang i stemmeprocenten kan skyldes flere faktorer, herunder ændringer i vælgeradfærd og politisk klima.

Valgdagen i Syddjurs Kommune blev afviklet roligt og effektivt, med stor opbakning fra vælgerne. Det er tydeligt, at borgerne i Syddjurs fortsat ser vigtigheden i at deltage i europæiske anliggender, selvom der var en lille nedgang i valgdeltagelsen sammenlignet med tidligere valg.

Med en høj valgdeltagelse på trods af mindre fald sammenlignet med 2019, viser Syddjurs Kommune en stærk demokratisk ånd og interesse i Europas fremtid.