AI er her! Er din virksomhed på Djursland klar til at tage imod fremtidens digitale intelligente rumvæsener?

11. juni 2024
AI er her! Er din virksomhed på Djursland klar til at tage imod fremtidens digitale intelligente rumvæsener?

AI er ikke længere noget, der hører fremtiden til. Det er her og nu, og det forandrer alt omkring os. Jesper Bove-Nielsen, forfatter og ekspert i digital transformation, beskriver i sin nye bog, hvordan virksomheder kan navigere i denne nye verden med en veldefineret AI-strategi. Men hvad betyder det egentlig for din virksomhed på Djursland?

AI: Fra sci-fi til strategisk nødvendighed

Vi skal betragte AI med samme undren og ydmyghed, som hvis der landede rumvæsener i baghaven. Med et ledelsesmæssigt mod og drive, som var de en trussel mod vores eksistens, siger Jesper Bove-Nielsen. Det er ikke bare en dramatisk udtalelse – det er en nødvendig opvågning for erhvervslivet. Kunstig intelligens er hastigt på vej til at blive lige så vigtig som elektricitet. AI har forladt laboratorierne og er blevet hvermandseje, også ude i de danske virksomheder.

AI’s indtog i virksomhederne

Store virksomheder som Novo Nordisk og Topsøe er allerede langt fremme med AI på det strategiske niveau. Men det er ikke kun de store spillere, der skal være opmærksomme. AI vil ifølge Goldman Sachs påvirke to tredjedele af alle jobs globalt og dramatisk øge verdensøkonomien. Det betyder, at også små og mellemstore virksomheder på Djursland skal have AI på dagsordenen.

AI som løftestang for konkurrenceevne

Anvendt rigtigt, fungerer AI som en kognitiv forstærker for medarbejderne og en massiv løftestang for virksomhedens strategi. Det kan give fornyet konkurrencekraft og enorme produktivitetsgevinster. Og det har aldrig været lettere og billigere at komme i gang. Men truslerne ved AI er også reelle. Vi må ikke bruge kunstig intelligens bevidstløst. Der skal være en klar strategi på plads.

Sådan skaber du en AI-strategi

I bogen “AI-strategi: Drejebog for digital intelligens” giver Jesper Bove-Nielsen en konkret ramme for, hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med AI. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og praktiske modeller, kommer han med konkrete forslag til, hvordan AI kan integreres som en kernekompetence i fremtidens organisationer. Bogen henvender sig til både bestyrelser, topledelse og forretningsudviklere.

Jesper Bove-Nielsen: En pioner inden for digital forandring

Jesper Bove-Nielsen har arbejdet med digital forandring og strategi siden årtusindskiftet. Han har rådgivet, iværksat, holdt foredrag og skrevet toneangivende ledelsesbøger om digital strategi og forandring, herunder e-business og deleøkonomi. Efter at have ledet REMA 1000s digitale transformation i otte år, fokuserer han nu fuldt ud på kunstig intelligens-projekter, investeringer og bestyrelsesarbejde.

Er din virksomhed på Djursland klar til at tage det næste skridt ind i fremtiden med en stærk AI-strategi? Med Jesper Bove-Nielsens vejledning kan I blive rustet til at møde de digitale intelligente rumvæsener, der allerede er landet i vores baghaver.

Læs mere om, hvordan AI kan revolutionere din virksomhed i Jesper Bove-Nielsens bog “AI-strategi: Drejebog for digital intelligens”.

Chat med AI-strategibogen Spintype.com/ai