Norddjurs bygger ny vej til erhvervsområderne: Åbner inden udgangen af oktober 2024!

11. juni 2024
Norddjurs bygger ny vej til erhvervsområderne: Åbner inden udgangen af oktober 2024!
Aftalen bliver underskrevet. Fra venstre mod højre, Rasmus Birch Sørensen, administrerende direktør for entreprenørvirksomheden Danjord A/S, Kasper Bjerregaard, borgmester, Norddjurs og Jonas Kroustrup, kommunaldirektør, Norddjurs

Norddjurs Kommune går all-in på at styrke erhvervslivet med en spritny adgangsvej nord for Nordre Kattegatvej. Den nye vej, som forventes klar til trafik inden oktober 2024, skal forbinde erhvervsområderne med Fornæs Renseanlæg og skabe nye muligheder for lokale virksomheder. Entreprenørselskabet Danjord A/S står for anlægsarbejdet, og Viggo Madsen A/S er rådgivende ingeniører på projektet.

Ny vej fra Nordre Kattegatvej til Fornæs Renseanlæg

Vejen kommer til at løbe fra Nordre Kattegatvej direkte til Fornæs Renseanlæg. Kommunalbestyrelsen har netop bevilliget 6,4 millioner kroner til projektet samt yderligere 700.000 kroner til en udvidelse, der skal skabe plads til lastbilparkering.

Behovet for den nye vej er akut, da erhvervsgrundene i Grenaa er i høj kurs. Norddjurs Kommunes grunde ved Hesselvang og Teknologivej er næsten udsolgte, og interessen er nu rettet mod de store erhvervsområder omkring Nordre Kattegatvej. Desuden skal vejen lette adgangen til Fornæs Renseanlæg som en del af udviklingsplanen for renseanlægget efter fusionen af spildevandsselskaberne i Norddjurs og Syddjurs til AquaDjurs A/S.

Central forbindelse for erhvervslivet

Borgmester Kasper Bjerregaard udtaler: ”Grenaa og Norddjurs er i en forrygende udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side følger med udviklingen og skaber rammerne for, at vores erhvervsliv og virksomheder har de bedste betingelser for at kunne udvikle sig og ekspandere. Det er derfor glædeligt, at vi nu har skrevet under på en aftale om en helt central forbindelse til området nord for Nordre Kattegatvej.”

Benny Hammer, bestyrelsesnæstformand i AquaDjurs og viceborgmester, ser også frem til den nye vej:

” Etablering af den direkte adgangsvej fra Nordre Kattegatvej til Fornæs Renseanlæg har været et ønske fra AquaDjurs igennem flere år. Udviklingen på Fornæs Renseanlæg betyder, at antallet af tunge køretøjer er steget markant igennem de senere år en udvikling der vil fortsætte. Den nuværende tilkørsel til renseanlægget foregår via Stensmarksvej og Langagervej, der ikke er egnet til den tunge trafik hverken vejteknisk eller ud fra en sikkerhedsmæssig vinkel. AquaDjurs og dens brugere glæder sig over beslutningen og ser frem til at tage den nye adgangsvej i brug.”

To nye rastepladser langs vejen

Den store erhvervsudvikling i Grenaa kræver også faciliteter til lastbilchaufførerne. Derfor anlægger kommunen to rastepladser med toilet- og badefaciliteter langs den nye vej. Sidste år blev der bevilliget 2,5 millioner kroner til rastepladserne, og for nylig besluttede Miljø- og Teknikudvalget at afsætte yderligere 1,8 millioner kroner til toiletbygninger med badefaciliteter. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning om tillægsbevillingen den 18. juni.

De nye rastepladser og udvidelsen til lastbilparkering vil tilsammen give plads til mindst 10 lastbiler.

Nye boliger på vej

Med de nye erhvervsudviklinger kommer også behovet for nye boliger. Derfor er kommunen i fuld gang med at byggemodne 25 parcelhusgrunde ved Vestre Hesseldal syd for Nordre Kattegatvej.

Endelig vil Miljø- og Teknikudvalget i slutningen af juni beslutte, hvad den nye vej skal hedde. Hold øje med nyhederne for mere information om denne spændende udvikling i Grenaa!

amling ved Fornæs Renseanlæg ved underskrivelsen af aftalen. Fra venstre mod højre Jonas Kroustrup, kommunaldirektør, Norddjurs, Benny Hammer, bestyrelsesnæstformand i AquaDjurs og viceborgmester i Norddjurs, Kasper Bjerregaard, borgmester, Norddjurs, Rasmus Birch Sørensen, administrerende direktør for entreprenørvirksomheden Danjord A/S, Bjarne Langdahl Riis, direktør i AquaDjurs og Morten Lynghus, projektleder og partner, ingeniørfirmaet Viggo Madsen.