Norddjurs Borgmester tager på skoleturné for at forbedre unges trivsel

12. juni 2024
Norddjurs Borgmester tager på skoleturné for at forbedre unges trivsel

Borgmester Kasper Bjerregaard fra Norddjurs Kommune iværksætter en rundtur til alle kommunens skoler i juni måned. Han mødes med forældre og skolebestyrelser for at fremme dialog og samarbejde omkring unges alkoholkultur, trivsel og udvikling.

I en indsats for at styrke samarbejdet med forældre og skolebestyrelser, besøger borgmester Kasper Bjerregaard i juni måned alle skoler i Norddjurs Kommune. Besøgsrækken har til formål at skabe en åben dialog om de unges alkoholkultur, trivsel og udvikling. Det er en del af kommunens bredere initiativ for at sikre et trygt ungdomsliv.

En fokuseret indsats

Bjerregaard har længe arbejdet på at komme i dialog med kommunens unge. Denne gang er indsatsen dog særligt rettet mod forældrene og skolebestyrelserne. Borgmesteren vil sætte fokus på vigtige emner som forebyggende indsats og skabelse af gode klassefællesskaber.

Forældrenes rolle i unges alkoholkultur

Et centralt emne under møderne bliver forældrenes rolle i forhold til de unge og alkohol. Kasper Bjerregaard ønsker at styrke samarbejdet med forældrene for at skabe en kulturændring. Han udtaler:

“Det er afgørende, at vi har en åben og konstruktiv dialog med både forældre og skolebestyrelser for at kunne skabe de bedst mulige rammer for vores børn og unge. Jeg ser frem til at drøfte perspektiver og idéer til, hvordan vi i fællesskab kan styrke klassefællesskaberne og arbejde forebyggende med de udfordringer, vores unge står overfor.”

Tid og sted

Besøgsrækken finder sted i løbet af juni måned. Borgmesteren vil besøge hver skole i kommunen og mødes med forældre og skolebestyrelser. Nærmere information om tidspunkter og datoer for hvert besøg vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og via AULA.

Med denne indsats håber Kasper Bjerregaard at skabe en stærkere og mere engageret dialog, der kan føre til konkrete forbedringer for de unge i Norddjurs Kommune.