To lokale foreninger og initiativer modtager fondsmidler

12. juni 2024
To lokale foreninger og initiativer modtager fondsmidler
Modtagere fra Ældre Sagen Nørre Djurs og Thorsager Forsamlingshus sammen med Søren Anker Sørensen (midten), bestyrelsesmedlem i Fonden for Andelskasserne i område Nord

Ældre Sagen Nørre Djurs og Thorsager Forsamlingshus har modtaget 13.450 kr., som de kan bruge til lokale initiativer og aktiviteter til glæde for lokalsamfundene. Pengene er uddelt af Fonden for Andelskasserne i område Nord.

Danmark er fyldt med energiske ildsjæle. Men selv den stærkeste virketrang kan bremses, hvis der ikke er økonomi til at føre de gode idéer ud i livet. Fonden for Andelskasserne i område Nord har netop til formål at støtte initiativer og aktiviteter, der vil gøre en synlig forskel i lokalsamfundene og har derfor givet en økonomisk hjælpende hånd til to foreninger og initiativer i Norddjurs Kommune.

Ældre Sagen Nørre Djurs har modtaget 6.725 kr., der skal gå til indkøb af højskolesangbøger, mens Thorsager Forsamlingshus har modtaget 6.725 kr. som tilskud til en ny facadedør.

Det glæder Søren Anker Sørensen, som er bestyrelsesmedlem i Fonden for Andelskasserne i område Nord, at fonden kan være med til at sprede glæde og udvikling i lokalsamfundene.

”Det glæder mig, at vi med fondsuddelingerne kan bidrage til at bakke op om lokale initiativer og de mange ildsjæle, der står bag, og som gør en stor indsats for at øge sammenholdet og livskvaliteten i de lokalsamfund, som de er en del af,” siger Søren Anker Sørensen.

For at komme i betragtning til fondens midler skal aktiviteterne finde sted i fondens område og fremme udviklingen af sociale, kulturelle og kreative fællesskaber. Vigtigt, fordi fællesskaberne bringer mennesker sammen og er til glæde for en bred kreds af lokale borgere.

For nylig mødtes ildsjæle fra det lokale initiativ med Morten Skipper, centerdirektør i Andelskassen i Randers, for at modtage den økonomiske håndsrækning fra fonden.

”Vi er stolte over at være med, når fonden bag banken igen giver noget tilbage til lokale initiativer. Det er fantastisk at, hvordan andelskassernes gamle DNA og lokale engagement bliver udfoldet på en ny måde og på den måde gør en forskel for mange borgere i lokalområderne,” siger Morten Skipper.

På Andelskassens hjemmeside https://www.andelskassen.dk/fonde/fond-nord/ kan man holde sig orienteret om ansøgningsfristen for næste uddeling af støttemidler. Her finder man også ansøgningsskema og yderligere information om, hvilke betingelser ansøgningerne skal opfylde.