Cykelprojekter i Norddjurs og Syddjurs Kommuner modtager betydelig støtte

27. juni 2024
Cykelprojekter i Norddjurs og Syddjurs Kommuner modtager betydelig støtte
Foto: Redaktionen

Norddjurs og Syddjurs Kommuner har sikret sig væsentlige tilskud fra cykelpuljen under Infrastrukturplan 2035 til forbedring af cykelinfrastrukturen. Norddjurs Kommune får 1.875.000 kroner til projektet “Tryg cykelforbindelse mellem Brønnerup Strand og Glesborg Skole,” mens Syddjurs Kommune modtager støtte til tre projekter: “Pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi historiske Rosenholm Slot” med 3.400.000 kroner, “Sikker skolerute Thorsager – også for pendlere og turister” med 4.250.000 kroner, og “Trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen i Knebel” med 3.250.000 kroner.

Disse tilskud er del af en større uddeling på knap 226 millioner kroner til 64 cykelstiprojekter over hele landet. Projekterne er udvalgt baseret på deres forventede positive effekt på cykeltrafikken og inkluderer en række skolevejs- og tværkommunale projekter, der får op til 50 procent i tilskud.

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har prioriteret projekter, der forbedrer sikkerheden og fremmer brugen af cykler som transportmiddel. Den samlede cykelpulje under planen beløber sig til tre milliarder kroner, og de seneste tilskud er betinget af Finansudvalgets godkendelse.

De nye cykelstier forventes at bidrage til sikrere og mere sammenhængende cykelinfrastruktur, hvilket skal fremme en grønnere transportadfærd blandt borgere i de berørte kommuner.