Vejarbejde i Norddjurs kommune: Forbered dig på overfladebehandling i uge 27-29

2. juli 2024
Vejarbejde i Norddjurs kommune: Forbered dig på overfladebehandling i uge 27-29

Fra i går og frem til uge 29 vil flere veje i Norddjurs kommune gennemgå overfladebehandling, hvilket kan påvirke dagligdagen for dem, der ofte benytter disse ruter.

Vejarbejde i Norddjurs kommune: Forbered dig på overfladebehandling i uge 27-29

Fra i dag og frem til uge 29 vil flere veje i Norddjurs kommune gennemgå overfladebehandling, hvilket kan påvirke dagligdagen for dem, der ofte benytter disse ruter.

Vejarbejde ved Sangstrupvej

I tidsrummet fra kl. 6:00 til kl. 20:00 vil Sangstrupvej mellem Voldby og Sangstrup blive overfladebehandlet. Arbejdet er med til at forbedre vejens holdbarhed og kørekvalitet. Der vil ikke være anvist nogen omkørselsmuligheder, så lokaltrafikken bør være opmærksom på arbejdere og maskineri på strækningen.

Forbedringer på Pejmarksvej

Pejmarksvej, som forbinder Voldby og Karlby, står overfor lignende vejforbedringer i samme tidsrum. Bilister skal være opmærksomme og udvise forsigtighed, da der ikke vil være anvist omkørselsmuligheder.

Arbejde på Revnvej og Hevringvej

Revnvej mellem Revn og Lillemøllevej samt Hevringvej fra Ørsted til Hevring vil også være under overfladebehandling fra kl. 6:00 til kl. 20:00. Uden planlagte omkørselsmuligheder er det en god ide at planlægge sine rejser på forhånd og vise tålmodighed under arbejdet.

Hold øje med skiltning

Der vil blive opsat skiltning i forbindelse med de nævnte vejarbejder efter en fastlagt plan. Denne skiltning vil løbende informere trafikanter om status og nødvendige forholdsregler. Det er vigtigt at følge disse anvisninger for at minimere generne ved vejarbejdet.

Projektet er en del af en større indsats for at sikre bedre og mere sikre trafikforhold i området. Ved at være opmærksom på ændringerne kan du undgå unødvendige forsinkelser og bidrage til, at arbejdet kan forløbe gnidningsfrit.

For flere detaljer og opdateringer kan du besøge Norddjurs kommunes hjemmeside under sektionen for aktuelle vejarbejder.