Stor renovering i Grenaa Andelsboligforening

9. juli 2024
Stor renovering i Grenaa Andelsboligforening
Sofia Klemmensen er genhusningskonsulent i Grenaa Andelsboligforening. Hun søger for at genhusningen, der kommer til at løbe over de kommende to år, forløber planmæssigt og at beboerne holdes godt orienteret under hele processen. Foto: Boligkontoret Danmark.

Renoveringen af afdeling 21 på Fuglevænget 16-62 i Grenaa er i fuld gang, og det betyder et gevaldigt løft både udvendigt og indvendigt i boligerne. Fra midten af august skal en stor gruppe beboere løbende genhuses. Derfor er der ansat en genhusningskonsulent, der skal sikre, at de berørte beboere oplever mindst mulig gene ved genhusningen.

”Det har været en lang planlægningsfase, så det er meget tilfredsstillende, at håndværkerne nu er godt i gang med de udvendige arbejder. Vi glæder os til at følge processen og ikke mindst til at se det færdige resultat om et par år,” siger afdelingsformand i afdeling 21 Gydda Thyme.

Den udvendige renovering omfatter blandt andet energioptimering af facader og gavle, nye åbne altaner på 1. og 2. sals lejligheder, private terrasser til boligerne i stueplan og flere parkeringspladser. Indvendigt i boligerne omfatter renoveringen blandt andet nye hoveddøre til samtlige boliger, tilgængelighed i stuelejlighederne, et forbedret ventilationssystem og forbedring af fibernettet.

”Renoveringsprojektet er et stort kvalitetsløft af afdelingen, der oprindelig er fra 1960’erne. De renoverede boliger er både en fremtidssikring for boligforeningen og for nuværende og kommende beboere,” siger Gydda Thyme.  

ArcHus Arkitektfirma ApS er totalrådgiver på renoveringsprojektet.

Genhusning fra august 

Renoveringen betyder, at samtlige beboere fra de fire boligblokke skal genhuses løbende over de kommende to år.

”Det er jo mennesker, der for en stund skal flytte ud af deres bolig, og det er klart, at det kan skabe bekymringer og en masse spørgsmål,” siger Sofia Klemmensen, der er genhusningskonsulent i Grenaa Andelsboligforening.

Fra midt august i år genhuses de første 13 beboere. De, der bor i stueplan, skal genhuses i seks måneder og de, der bor på 1. og 2. sal, skal genhuses i ca. fire uger. Beboerne kan blive i boligafdelingen, mens de er midlertidigt genhuset, da genhusningen kommer til at ske i boliger, der er holdt ledige til formålet.

”Planlægning og kommunikation i sådan et forløb er afgørende for, at beboerne oplever genhusningen så gnidningsfrit som muligt. Blandt andet tager jeg ud til beboerne i deres bolig og får en god snak om processen. Det er alfa og omega, at beboerne føler sig ordentligt informeret,” siger Sofia Klemmensen, der oplever, at beboerne generelt er meget samarbejdsvillige omkring den midlertidige genhusning.

Det er planen, at den samlede renovering er gennemført i november 2026.

Til oktober begynder endnu et stor renoveringsarbejde i en anden boligafdeling i Grenaa Andelsboligforening, når afdeling 23 Fuglevænget nr. 8-14 skal i gang med en større renovering både udvendig og indvendig.